Certifikát kvality

11.01.2016 20:08

Za realizáciu projektu RÁČTE VSTÚPIŤ nám bol v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning 11.januára udelený certifikát kvality, ktorý je známkou vysokého hodnotenia tohto projektu. Predstavuje uznanie učiteľom a školám, ktoré sa najviac zapájajú do aktivít v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Pre žiakov, ktorí musia vynaložiť pri realizácii projektov najviac úsilia, a pre školy všeobecne, je certifikát verejným potvrdením kvality európskej spolupráce a pripravenosti na ňu.

—————

Späť