Chválime sa...

29.06.2016 19:45

A kde inde, ako v kultúrno-spoločenských novinách obyvateľov mesta Ilava. Šieste číslo Ilavského mesačníka bolo okrem iného venované aj nášmu projektu Ráčte vstúpiť:

—————

Späť