Európa v škole

03.02.2016 18:11

V školskom roku 2015/2016 vstupuje tento projekt do 63. ročníka svojej histórie. Je podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré je jeho hlavným garantom. EURÓPA V ŠKOLE je unikátna práve tým, že súčasne vo väčšine krajín Európy ponúka každoročne možnosť približne pol miliónu mladých Európanov zapojiť sa súčasne do šírenia myšlienok európskej spolupráce a vzájomného porozumenia medzi národmi Európy.

Tohtoročným mottom súťaže EURÓPA V ŠKOLE je ŽIŤ SPOLOČNE V MIERI. My sme sa pokúsili túto tému spracovať výtvarne i literárne:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: „Iní, a predsa takí istí“

  1. Motivačný rozhovor o ľuďoch iných rás a kultúr. Zisťovanie úrovne vedomostí, ktorú o tejto téme majú 6 -7 ročné deti. Zamyslenie sa nad tým, ako na prvý pohľad spoznáme príslušníka iného národa (celkový výzor, stavba tela, oblečenie...).
  2. Stručné porovnanie ľudských rás na základe vonkajších fyzických znakov (tvar lebky, nosa, očí, farba a tvar vlasov, farba pleti...)
  3. Výtvarné spracovanie témy kombinovanou technikou. Cieľ: Viesť deti k pochopeniu, že príslušníci iných národov sú i napriek viacerým odlišnostiam rovnakými ľuďmi ako my.

ČÍTANIE – „Očami prvákov...“

  1. Spoločné porovnávanie výhod a nevýhod života v inej krajine (KLADY: znalosť jazyka, spoznanie novej krajiny, objavovanie jej kultúrnych, historických a prírodných osobitostí..., ZÁPORY: strata priateľov, neznáme prostredie, strach z nového...). Zamyslenie sa nad tým, aké by to bolo odísť s rodičmi do inej krajiny a privykať si na iný jazyk, prostredie, zvyky...
  2. Tvorba pojmovej mapy – ako uľahčiť cudzincom život v našej krajine (byť kamarát, ponúknuť pomoc, vysvetliť zákony a nariadenia v našej krajine, pomôcť nájsť prácu, povzbudzovať, v prípade potreby poskytnúť chýbajúce hračky, oblečenie, byť oporou...)
  3. Spoločná báseň  – vytvorenie veršovaného textu z jednoduchých postrehov a odpovedí žiakov.

Očami prvákov...“

Aha, tam je cudzinec, to je veru hrozná vec!

Vykračuje si tu smelo, pozri na ten nos a čelo!

Tvári sa jak majster sveta, prišiel na začiatku leta.

Po čase však mením názor a dávam ho všetkým za vzor.

On je dobrý vo futbale, v hokeji aj v basketbale.

Bez neho by prváci, hrali ako babráci.

Góly dáva jedna radosť, zdá sa, že nikdy nemá dosť.

Už to nie je cudzinec, ktorý nevie našu reč.

Je to dobrý kamarát, ktorého má každý rád.

Bez neho by naša trieda nebola úplná. Beda!

Kto by ho chcel uraziť, musí všetkých poraziť.

Tamto kráča cudzinec, už je z neho našinec!

—————

Späť