Národná súťaž eTwinning 2016

09.06.2016 20:45

Hovorí sa, že v každej súťaži sú víťazmi len tí, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach. Nie je to však pravda. Ak niekto v rámci celého Slovenska skončí spomedzi 33 najúspešnejších projektov ako šiesty, mal by byť na seba hrdý. Preto sme aj my právom pyšní na to, že sa nám podarilo v konkurencii so staršími žiakmi obstáť so vztýčenou hlavou. Nie je ľahké poraziť tých, ktorí majú nielen viac rokov, ale i vedomostí, skúseností a zručností. Spoločná kategória pre materské, základné a stredné školy nás síce trošku diskriminuje, ale na druhej strane nás núti na sebe tvrdo pracovať a posúvať sa vpred. A to je predsa podstatou každej projektovej práce.

Jedna z hodnotiteliek (školská inšpektorka) napísala: „Hodnotenie bolo skutočne náročné, nakoľko všetky nápady učiteľov boli veľmi kreatívne a inšpirujúce. Veľmi ma teší vedomosť, že medzi učiteľmi sú ľudia, ktorých ešte stále baví ich učiteľská práca. Držím palce eTwinningu v jeho ďalšej činnosti a ďakujem za možnosť byť súčasťou hodnotiteľského tímu!"

O tom, že obstáť v tejto súťaži nie je vôbec jednoduché, svedčia aj kritériá hodnotenia jednotlivých projektov:

Kritériá hodnotenia

Kritérium 1 - Inovatívnosť a tvorivosť v oblasti pedagogiky
• Ponúka projekt nové formy štúdia?
• Ponúka projekt nové formy výučby?
• Aké tvorivé prístupy projekt využíva?

Kritérium 2 - Začlenenie do výchovno-vzdelávacieho procesu
• Zapadá projekt do výchovno-vzdelávacieho procesu?
• Vylepšuje projekt spôsob vyučovacieho procesu?
• Ponúka projekt interkultúrny prístup k vyučovaniu?

Kritérium 3 – Výsledky a význam realizácie projektu
• Ponúka projekt nejaké viditeľné výsledky?
• Ako sa na zainteresovanom učiteľovi/ učiteľoch prejavila práca na projekte?
• Podieľali sa na projekte žiaci vo všetkých aktivitách (plánovanie, aktivity, propagácia, hodnotenie)?
• Podarilo sa do projektu zapojiť širšiu verejnosť (rodičov, obyvateľov v mieste školy)?
• Sú výsledky projektu priložené v elektronickej podobe k Prihláške do súťaže?

Kritérium 4 – Kvalita projektového manažmentu
• Manažoval sa projekt efektívne a bol čas strávený na projekte využitý maximálne?
• Rozdelili si partneri prácu medzi sebou rovnomerne?
• Zodpovedajú výsledky projektu väčšine projektových cieľov?

Kritérium 5 – Tvorivé využitie IKT
• Ako boli v projekte využité prostriedky IKT?

Kritérium 6 - Spolupráca
• Je vidieť, že zainteresovaní partneri plánovali a realizovali projekt spoločne?
• Odráža projekt kultúrnu rozmanitosť partnerov?
• Preukazuje projekt známky efektívnej medzinárodnej komunikácie?
• Ide o kolaboratívny projekt oboch partnerov?

Kritérium 7 – Udržateľnosť
• Môže projekt byť začiatkom celoškolského prístupu – zapojenia celej školy a komunity do projektového vyučovania?
• Zapojili sa do realizácie viacerí pedagógovia školy?

Som si istá, že ako prváci sme v tejto súťaži obstáli na jednotku s hviezdičkou. Uvidíme, ako sa nám v projektovej práci bude dariť v ďalšom školskom roku. Už teraz môžem nedočkavcom prezradiť, že sa zmeníme na detektívov, ktorí budú objasňovať záhady a tajomstvá okolo nás. Takže sa po prázdninách máme na čo tešiť :o).

Viac sa o víťazných projektoch dozviete na stránke etwinningu.

 

—————

Späť