Učíme sa dodržiavať pravidlá

16.10.2015 17:24

Dnes sme sa zoznámili s pravidlami, ktoré budeme v našej triede dodržiavať. Ktoré sú to?

Zistili sme, že takéto pravidlá sú veľmi dobrá vec. Nie vždy sa nám totiž podarí dohodnúť, kto má práve rozprávať. I keď sa už viaceré deti vedia o slovo prihlásiť zdvihnutím ruky, stále sa nájdu takí, ktorí vykrikujú, skáču druhým do reči alebo ich dokonca nepekne urážajú. Aby sme sa naučili spolu pekne vychádzať a správať sa ako praví žiaci, vytvorili sme si nástenku o tom, ako sa komu darí jednotlivé pravidlá dodržiavať. Každý z nás dostal jedného panáčika s farebnými gombíkmi, na ktorých sú čísla od 1 do 5. Ak má gombík zelenú farbu, znamená to, že pravidlo s príslušným číslom dieťa ovláda a dodržiava. Keď má však gombík červenú farbu, je to dôkaz toho, že nie vždy sa daným pravidlom riadi.

Pevne verím, že tých, ktorí tieto pravidlá porušujú, bude čoraz menej, až nakoniec budeme všetci k sebe slušní a ohľaduplní. Veď sme predsa jedna skvelá partia, ktorá vie čo sa sluší a patrí. Len neuškodí občas si to pripomenúť :o).

—————

Späť