Vieš, čo sa s tebou deje?

20.11.2015 23:36

Nie vždy a v každej situácii vieme vyjadriť, čo práve prežívame a ako sa cítime. Úlohou dnešnej hodiny bolo rozoznať pocity nervozity a hľadať možnosti, ako sa s ňou vyrovnať. I keď mnohé z detí zo začiatku tvrdili, že nikdy neboli z ničoho nervózne, po spoločnom rozhovore zistili, že tomu tak nie je. Chvenie rúk pri odpovedi pred celou triedou, bolesti bruška pred písomkou, sucho v ústach či roztrasené nohy sú len niektorými prejavmi nervozity. Čo sa deje s naším telom, keď sme nervózni, sme si názorne ukázali v krátkych pantomimických scénkach aj priamo na makete človeka.

Nie je predsa žiadnou hanbou, keď sa pri neznámych, či záťažových situáciach (akými bezpochyby skúšanie či návšteva zubára sú) cítime nepríjemne. Dôležité je, aby sme tieto pocity dokázali pomenovať, zistiť, kedy prichádzajú a následne ich aj prekonať.

O tom, ako sa nám dnešná hodina a aktiivity s ňou spojené páčili, svedčia opäť hodnotiace kartičky.

—————

Späť