Domáce úlohy

Podrobné zadanie preberaného učiva (pre žiakov neprítomných na vyučovaní) a domácich úloh nájdete na stránke školy.