Rozvrh hodín

  1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina
  7,35-8,20 hod. 8,30-9,15 hod. 9,35-10,20 hod. 10,30-11,15 hod. 11,25-12,10 hod. 12,20-13,05 hod.
Pondelok MATEMATIKA NAV ČÍT/PÍS ČÍT/PÍS   ETV
Utorok TEV MATEMATIKA ČÍT/PÍS ČÍT/PÍS    
Streda ČÍT/PÍS ČÍT/PÍS PRVOUKA VYV VYV  
Štvrtok TEV MATEMATIKA ČÍT/PÍS ČÍT/PÍS    
Piatok MATEMATIKA TEV ČÍT/PÍS ČÍT/PÍS HUV  

 


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Medňanská 514/5, 019 01 Ilava

+42142/44 64 140
+42142/44 65 293

https://zsilava.edupage.org

zsmedil@stonline.sk

zsmedilava@gmail.com