Naše úspechy

Európsky certifikát kvality

22.11.2016 17:37
Blahoželám! Našej škole bol udelený európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu "RAČTE VSTOUPIT" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že práca našich žiakov i celej našej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni.

—————

Výtvarno-hudobné nálady 2016

27.06.2016 18:19
V tomto školskom roku sme sa zapojili do množstva výtvarných a umeleckých súťaží. Jednou z nich bola aj súťaž s názvom "Výtvarno-hudobné nálady", ktorú vyhlásila Súkromná stredná umelecká škola scénického výtvarníctva vo Zvolene. Nedávno nám odtiaľ poslali krásne diplomy, ktoré sme dostali ako...

—————

Zber Tetrapakov

22.06.2016 19:36
Separovanie odpadu v dnešnej dobe už, našťastie, nie je len ojedinelou záležitosťou skupinky ľudí. Čoraz viac pribúda tých, ktorým záleží na stave a kvalite životného prostredia. Nielenže neznečisťujú svoje okolie, ale snažia sa aj prispieť k tomu, aby čo najviac zminimalizovali odpad zo svojich...

—————

Výtvarná súťaž ART Ilava 2016

20.06.2016 17:53
Aj tento rok vyhlásilo Centrum voľného času v Ilave výtvarnú súťaž s názvom ART Ilava 2016 (ARTIL). Témou tohto ročníka bola "Moja domovina, domov". Spomedzi všetkých prihlásených prác sa porote v zložení Mgr. Jarmila Krejčová, Mgr. Anna Bajzová CVČ Ilava a Oľga Tomášová DK Ilava, najviac...

—————

Zber papiera

13.06.2016 19:47
Každoročne sa na našej škole koná zber starého papiera. Cieľom je naučiť žiakov separovať jednotlivé zložky odpadu, a tým aj minimalizovať jeho množstvo. Keďže patríme k tým, ktorým záleží na stave a budúcnosti životného prostredia, nemohli sme sa nezapojiť. Rovnako aktívne k tejto súťaži...

—————

Národná súťaž eTwinning 2016

09.06.2016 20:45
Hovorí sa, že v každej súťaži sú víťazmi len tí, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach. Nie je to však pravda. Ak niekto v rámci celého Slovenska skončí spomedzi 33 najúspešnejších projektov ako šiesty, mal by byť na seba hrdý. Preto sme aj my právom pyšní na to, že sa nám podarilo...

—————

Sport is life

16.03.2016 09:49
V novembri sa 11 žiakov našej triedy zapojilo do súťaže Sport is life. Jej hlavným poslaním bolo dostať do povedomia žiakov šport ako cestu k pevnému zdraviu a všeobecnému rozvoju tela i ducha. V rámci celoslovenského vyhodnotenia sa Timko Kazda umiestnil na krásnom 4.mieste. Srdečne mu k...

—————

Európa v škole

19.02.2016 17:07
V  školskom roku 2015/16 nás téma súťaže Európa v škole natoľko zaujala, že sme sa jej venovali nielen na hodinách výtvarnej výchovy, ale aj čítania. A oplatilo sa! V silnej konkurencii výtvarných a literárnych prác z celého okresu sa nám podarilo vyhrať hneď dve...

—————

Certifikát kvality

11.01.2016 20:08
Za realizáciu projektu RÁČTE VSTÚPIŤ nám bol v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning 11.januára udelený certifikát kvality, ktorý je známkou vysokého hodnotenia tohto projektu. Predstavuje uznanie učiteľom a školám, ktoré sa najviac zapájajú do aktivít v rámci programu...

—————

Zber gaštanov

08.11.2015 13:21
S nástupom zimného obdobia nastáva pre mnohé lesné zvieratá obdobie hladu. Tráva ukrytá pod snehovou prikrývkou a omrznutá zeleň znamenajú pre mnohé druhy najmä srnčej zveri stratu potravy na veľmi dlhý čas. Aby sme týmto zvieratám aspoň sčasti uľahčili život v mrazivom počasí, zapojili sme sa aj...

—————