Európa v škole

19.02.2016 17:07

 školskom roku 2015/16 nás téma súťaže Európa v škole natoľko zaujala, že sme sa jej venovali nielen na hodinách výtvarnej výchovy, ale aj čítania. A oplatilo sa! V silnej konkurencii výtvarných a literárnych prác z celého okresu sa nám podarilo vyhrať hneď dve prvé miesta:

Vyhodnotenie okresného kola súťaže Európa v škole (16.2.2016)

Zúčastnené školy: ZŠ s MŠ Pod hájom  Dubnica nad Váhom, ZŠ Ilava Medňanská, ZŠ CI Dubnica nad Váhom, ZŠ Mikušovce, ZŠ s MŠ Horná Poruba a Gymnázium Dubnica nad Váhom.  V literárnej časti sa hodnotilo 26 príspevkov, vo výtvarnej časti 73 výtvarných prác.  Spolu 99.

Výtvarná časť

Porota výtvarnej časti: Mgr. Katarína Múčková ZŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom - dôch., Mgr. Jarmila Krejčová dôch., Mgr. Eva Koštialiková ZŠ Pod hájom Dubnica n/V,  Mgr. Janka Gregorová ZŠ s MŠ Košeca, Mgr. Anna Bajzová CVČ Ilava.

Postupujúce práce

I. kategória kolektívne práce:

  • Kolektívna práca ZŠ Medňanská Ilava 1. A trieda: Iní, a predsa takí istí. Kol.: Tomáš Varga, Vadim Grnáč, Laura Matejková, Adrián Yan, Martin Janek
  • Nikolka Antolová, ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica n/V, " Keď hlupaňa kričí,
  • Miroslav Gašpar, ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica n/V, " Démoni v ich hlavách,
  • Zuzana Bieliková, ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica n/V, " Ty protivný telefón"
  • Simona Šovčíková, ZŠ Pod hájom Dubnica n/V, My dievčatá z bohatých...                           

Literárna časť

Porota: Mgr. Helena Machová ZŠ Ilava Medňanská, Mgr. Viera Holbová ZŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica, Mgr. Drahomíra Holbová Gymnázium Dubnica n/V.

Postupujúce práce

I. kategória:

  • Jakub Janco, ZŠ Medňanská Ilava,1.A,  Očami prváka
  • Nela Michútová, ZŠ s MŠ Mikušovce, Zlatá rybka             
  • Tatiana Štefancová, ZŠ s MŠ Mikušovce, Dievčatá to zvládnu tiež

 

Klady: rôznorodosť prác, prepojenie s inými predmetmi, najmä s VYV, požitie rôznych techník

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že budú úspešní aj v ďalších kolách.

—————

Späť