Výtvarná súťaž ART Ilava 2016

20.06.2016 17:53

Aj tento rok vyhlásilo Centrum voľného času v Ilave výtvarnú súťaž s názvom ART Ilava 2016 (ARTIL). Témou tohto ročníka bola "Moja domovina, domov". Spomedzi všetkých prihlásených prác sa porote v zložení Mgr. Jarmila Krejčová, Mgr. Anna Bajzová CVČ Ilava a Oľga Tomášová DK Ilava, najviac páčili nasledujúce:

I.kategória :MŠ

 • Terezka Dianová, Moja Ilava, MŠ Ilava 
 • Klára Petrovská, Najkrajšia bytovka na svete, MŠ Ilava 
 • Eliška Priebojová, Dom mojich snov, MŠ Ilava 
 • Adrian Juřík, Môj rodný dom, MŠ Ilava 
 • Klárka Petrovská, Moje rodné mesto Ilava, MŠ Ilava 
 • Nelka Vargová, Moja rodina, MŠ Ilava – Klobušice 

II.kategória: ZŠ Ilava, mladší žiaci

 • Terézia Martišová, Všade dobre, doma najkrajšie, 1.A
 • Nikol Beniaková, Matka zem, 2.A 

III.kategória: ZŠ Ilava, starší žiaci  

 • Romana Adamcová, Môj domov – Ilava, 7.B 
 • Žaneta Novotná, Slovensko v symboloch, 7.A
 • Bibiana Buranská, Slovensko, moja vlasť, 7.B 

IV.kategória: ŠZŠ Ilava

 • Branislav Hladký 
 • Ivan Bielik 
 • Adriana Kumanová 
 • Laura Kumanová 
 • Daniel Prekop  

V.kategória: ZUŠ Ilava

 • Paulína Stopková, Cesty domov
 • Bianka Priebojová, Detské ihrisko 
 • Miriama Černejová, Hranica 

VI.kategória: OA Ilava 

 • Barbora Staňová, Domov je miesto, kde sme vítaní 

VII.kategória: CVČ Ilava 

 • Michaela Martinisková 
 • Olívia Homolová 

VIII.kategória: Stacionár Ilava

 • Janko Straňák 
 • Ferko Prekop

Sme veľmi radi, že medzi ocenenými žiakmi je aj naša Terezka. Srdečne jej blahoželáme k úspechu a želáme veľa tvorivých nápadov aj v ďalšom školskom roku.

—————

Späť