Ako pomôcť kamarátovi vyriešiť konflikt

18.03.2016 19:46

Pomáhanie si navzájom je jedna zo základných hodnôt programu Zippyho kamaráti. Sociálne zručnosti nezahŕňajú však len schopnosť vyhľadať pomoc, ale rovnako aj schopnosť pomôcť druhým v náročných situáciách. Hoci je niekedy ťažké nájsť správne riešenie problému, je dôležité aby sme sa o to aspoň pokúsili. V prvom rade nesmieme byť nahnevaní, či rozrušení. Vtedy totiž robíme veci, ktoré môžeme neskôr aj oľutovať, ako napr. urazíme kamaráta, v zlosti hodíme nejakú vec o zem alebo roztrháme či zničíme niečo, na čom nám doteraz veľmi záležalo.

Preto sme si ukázali niekoľko spôsobov, ako sa pred riešením problému upokojiť:

  • najskôr sa musíme zastaviť (sadnúť, príp. ľahnúť si)
  • potom sa poriadne zhlboka nadýchneme
  • predstavíme si niečo pekné
  • a až potom porozmýšľame o danej situácii

Určite bude riešenie konfliktu, na ktoré po takejto relaxácii prídeme, omnoho správnejšie, ako to, ktoré by sme vykonali s hnevom a krikom.

Mnohé konflikty však vznikajú úplne zbytočne, a pri správnom postupe by sme im mohli poľahky predísť. Často sa totiž začínajú jednoducho, ako spor medzi dvoma ľuďmi. Postupne sú však do konfliktu zatiahnutí aj iní ľudia, ktorých to môže zraňovať. Prostredníctvom detskej spoločenskej hry  DOMINO sme si názorne ukázali, ako môže byť do sporu zatiahnutých viacero ľudí a ako ich to dokáže ovplyvniť. Postavili sme jednotlivé dieliky do radu za sebou tak, že pri páde prvého spadli všetky ostatné. A pritom by stačilo zamyslieť sa a vlastným konaním prispieť k ukončeniu konfliktu. Na niekoľkých modelových situáciách sme si ukázali, ako by to mohlo vyzerať.

—————

Späť