ARTIL - Moja domovina, domov

01.06.2016 18:28

ARTIL je výtvarná súťaž pre žiakov ilavských škôl zameraná na umeleckú tvorbu detí, žiakov a študentov. Jej cieľom je vyzdvihnúť čo najviac talentov z nášho mesta a prezentovať širokej verejnosti ich umeleckú fantáziu, tvorivosť, kreativitu výtvarné schopnosti a nadanie.

Téma 7. ročníka tejto výtvarnej súťaže je "Moja domovina, domov". Tieto slová vyvolávajú v ľuďoch rôzne predstavy. Záleží to aj od toho, kto a ako vníma miesto, kam sa rád z diaľky po dlhšej dobe vracia. Keď niekto pracuje a býva v tom istom meste a vracia sa večer z práce tam, odkiaľ ráno vyšiel, domovom pre neho je jeho obydlie, byt, dom, v ktorom býva, miesto, kde sa cíti dobre a bezpečne. 

Keď niekto pracuje v tej istej krajine, ale v inom, vzdialenejšom meste než v svojom rodisku, domovom býva pre neho už aj jeho ulica, obec či mesto. Keď sa ľudia vracajú po dlhšej dobe zo zahraničia do svojej vlasti, domovom nazvú už aj svoju rodnú krajinu, štát, v ktorom sa narodili, lúky, lesy, jazerá... Keby kozmonauti z rôznych krajín sveta boli na vzdialenej planéte a nastúpili by cestu k Zemi, povedali by, že sa vracajú domov. Domovom by v tomto prípade bola pre všetkých bez rozdielu planéta Zem.

Túžbu po domove človek logicky necíti vtedy, keď je naozaj doma, ale len v takom prípade, kedy je od svojho domova vzdialený. Vtedy najviac zatúži po teple domova, lebo tam je medzi svojimi, tam je doma, šťastný a spokojný. Pre nás je domovom už krajina, na obzore ktorej sa črtá silueta Trenčianskeho hradu. Pri pohľade naň vieme, že ten náš najkrajší a najmilší kút Sovenska je už neďaleko.

—————

Späť