Cirkusová úloha

14.12.2015 20:11

Prednedávnom sme dostali od našich českých kamarátov projektovú úlohu. Vymyslieť príbeh o tom, ako zvieratká v cirkuse oslavovali Vianoce. A aby sme to nemali také ľahké, každá z partnerských škôl navrhla, aké slová by sa mali v tomto príbehu objaviť. Spomedzi všetkých navrhnutých slov boli vylosované tieto: trúbka, zvonček, rozprávka, žiara, slon, darček, kapor, prskavka, smútok, hviezda.

Keďže sme len prváci a s vymýšľaním príbehov zatiaľ nemáme žiadne skúsenosti, zvolili sme formu tzv.pexesového príbehu. Postupným náhodným odkrývaní políčok sme získavali nielen jednotlivé slová, ale aj poradie, v akom budú v príbehu za sebou nasledovať.

Po urputnom dohadovaní a prekrikovaní sa nám spoločnými silami predsa len podarilo dať tomuto príbehu konečnú podobu. A či je vydarená, posúďte sami:

AKO ZVIERATKÁ V CIRKUSE OSLAVOVALI VIANOCE

Kde bolo, tam bolo, v jednom cirkuse žil slon, ktorý vedel hrať na trúbku. Pred Vianocami kúpil pre svojich cirkusových kamarátov kapra. Urobili si oslavu a spoločne tancovali v žiari stromčeka. Potom si vonku zasvietili prskavky. Keď sa vrátili, našli pod stromčekom jeden veľký spoločný darček. Rozbalili ho a bol v ňom trblietavý zvonček. V tej chvíli videli padať hviezdu. Želali si, aby si odteraz spolu nažívali ako v rozprávke. Odvtedy už nikdy na smútok ani nepomysleli.                                                               

—————

Späť