Cirkusové tajničky

19.02.2016 20:29

Už ste niekedy skúšali zašifrovať nejakú tajnú správu?  My to dokážeme hneď niekoľkými spôsobmi:

  • v tajničke (Cieľ: Rozvíjať slovnú zásobu, pamäť, pozornosť, logické myslenie, zvýšiť koncentráciu, zdokonaľovať čítanie a písanie s porozumením, analýzu slov na hlásky, utvrdzovať správne tvary veľkých tlačených písmen.)

  • v prešmyčke - slabikovej aj písmenkovej (Cieľ: Zdokonaľovať čítanie, analýzu slov na slabiky a hlásky, cvičiť zrakové vnímanie a rozlišovanie, prácu so slovom v praktických činnostiach.)

  • v príbehu (Cieľ: Rozvíjať komunikačné a vyjadrovacie schopnosti, prácu s vetou v praktických činnostiach, čítať súvislý text so zameraním na porozumenie obsahu a správnu intonáciu.)

—————

Späť