Cirkusový zábavník

11.03.2016 23:32

Čo to je? No predsa zábavný časopis pre všetkých, ktorí majú radi cirkus a všetko s ním spojené. Najväčšou zvláštnosťou tohto časopisu je však to, že sa nedá nikde kúpiť. Vzniká totiž postupne z českých a slovenských aktivít, ktoré sa nám v rámci nášho spoločného projektu Ráčte vstúpiť, podarilo vytvoriť.

Okrem rôznych príbehov, tajničiek a osemsmeroviek doň našou zásluhou pribudli aj matematické úlohy, pomocou ktorých si upevňujeme sčítanie a odčítanie do 10. Podporujú logické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách, rozvíjajú numerické zručnosti žiakov, orientáciu v rovine a priestore...

Niektoré z úloh sú zas zamerané na poznávanie čísel do 20. Pomocou nich sme si precvičili správne čítanie a písanie dvojciferných čísel, zoradenie čísel 0-20 podľa veľkosti od najmenšieho po najväčšie, dopĺňanie chýbajúcich čísel do číselného radu a pod.

Aký by to bol časopis, keby v ňom chýbali príbehy zo života cirkusových zvierat a artistov. Jeden takýto príbeh vznikol na hodine čítania. Našou úlohou bolo použiť v ňom čo najviac slov s mäkkými slabikami de, te, ne, le, di, ti, ni, li. Takto sme si precvičili nielen tvorbu viet, ale aj správne čítanie a písanie slov s týmito slabikami.

CIRKUS V NAŠOM MESTE

Kde bolo, tam bolo, v jednom meste žila teta Nina, ktorá mala dva kone. Pekne sa o nich starala a cvičila ich. Bola to krotiteľka. Keď sa dozvedela, že v meste bude cirkus, išla sa tam predstaviť aj s kokmi. Prijali ju a onedlho bolo na plagáte aj jej meno. Oznámili jej, že v pondelok bude vystúpenie. Teta Nina sa veľmi potešila. Deti sa zas radovali, že uvidia koky, šteniatka a medvede. Poobede si kúpili stky. Do cirkusu prišli aj s rodičmi. Všetci diváci sedeli ticho, správali sa slušne a pozorne sledovali ce vystúpenie. Šteniatka štekali, až sa triasol celý cirkus. Koky erdžali, až z toho divákov boleli uši. Len medvede boli ticho a svojím revom nikoho nerušili. Po skonče vystúpenia si všetci zaslúžili obrovský potlesk. Zazvonil zvonec a rozprávke je koniec.

—————

Späť