Deň narcisov

15.04.2016 19:54

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 20-tykrát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 15. apríla 2016 – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomohol naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

Naša ZŠ sa zapojila so svojimi dobrovoľníkmi do tejto zbierky už po 16-tykrát. Každý, komu nie je ľahostajný osud týchto ľudí, v tento deň prispel na konto Ligy proti rakovine ľubovoľnou finančnou čiastkou. Odmenou bol nielen dobrý pocit, ale i malý žltý kvietok, ktorý každý darca za svoj dobrý skutok dostal. Som pyšná na to, že aj naše deti majú dobré srdiečka a týmto spôsobom pomohli ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Aj vďaka nim mohla naša škola odoslať na účet Ligy proti rakovine úctyhodnú čiastku - 1084 €.

 

Ďakujeme v mene všetkých, ktorým sú tieto peniažky adresované.

—————

Späť