Deň Zeme

18.04.2016 19:00

„...chytil som motýľa - uhynul mi, odtrhol som kvietok - zvädol mi. Vtedy som pochopil, že prírody sa nemám dotýkať rukami, ale iba srdcom.“ G. B. SHAW

V duchu tohto citátu sa niesol aj tohtoročný Deň Zeme. Dôležitosť ochrany životného prostredia sme si pripomenuli prostredníctvom najrozmanitejších aktivít. Celý deň sme plnili úlohy, ktoré sa týkali ochrany životného prostredia:

  • spoznávali sme rôzne druhy odpadu, aby sme ho vedeli správne separovať (interaktívna prezentácia)

  • svoje poznatky sme si overili plnením úloh vo dvojiciach (pracovný list)

  • ...a nemohlo chýbať ani výtvarné stvárnenie témy

Najväčší dojem v nás však zanechal výchovný koncert s názvom"Natura".

Zaujímavým podujatím, ktoré nás upozornilo na potrebu separácie odpadu, bola i netradičná súťaž v zbere Tetrapakov. Našou úlohou bolo odkladať po dobu jedného týždňa prázdne nápojové obaly z mlieka a džúsov (Tetrapaky), ktoré sme za túto dobu v našich domácnostiach spotrebovali. Následne sme ich použili na vytvorenie dlhočizného "chodníka", ktorý siahal z jedného konca chodby na druhý.  Po jeho odmeraní sme naše zistenia zapísali do tzv. Knihy rekordov, ktorú začali písať pred štyrmi rokmi naši starší spolužiaci. Úlohou tejto netradičnej "rekordiády" bolo uvedomiť si potrebu triedenia odpadu, pretože len separovaním jeho jednotlivých zložiek (papier, plasty, sklo, kov, biologický odpad, viacvrstvové obaly...) dokážeme jeho množstvo výrazne znížiť. 

Školský rok          Počet nazbieraných                               kusov 
  1.A                1.B          1.C
SPOLU / priemer na žiaka Dĺžka "chodníka"
2015/2016 357 ks 203 ks 144 ks 704 ks / na žiaka 13,28 ks 177,67 m
2014/2015 508 ks 604 ks     - 1112 ks / na žiaka 24,7 ks 328 m
2013/2014 455 ks 144 ks     - 599 ks / na žiaka 23,96 ks 137m
2012/2013 186 ks  282 ks      - 468 ks / na žiaka 10,4 ks 116, 5 m 

Prostredníctvom všetkých dnešných aktivít sme si uvedomili, že onedlho už nebudú stačiť skládky a celá naša Zem sa premení na jedno obrovské smetisko. Správajme sa k nej teda tak, aby sa z jej prírodných krás a bohatstva mohli tešiť aj tí, ktorí prídu po nás.

—————

Späť