Tvoríme úlohy pre projektových partnerov

09.03.2016 13:17

Hoci informatickú výchovu v rozvrhu ešte nemáme, práca s počítačom nás veľmi láka. Preto sme sa rozhodli, že niektoré z úloh pre našich projektových partnerov vytvoríme práve pomocou voľne dostupných programov či aplikácií.

A keďže nie všetci máme s prácou na počítači rovnaké skúsenosti, začali sme od úplných základov. Ako prvé sme si dali za úlohu zoznámiť sa s kresliacim programom Skicár, ktorý je súčasťou všetkých počítačov. Hoci patrí k tým najjednoduchším, chvíľku nám trvalo, kým sme sa v ňom zorientovali. Podrobne sme sa zoznámili nielen s jeho jednotlivými funkciami, ale vďaka práci na zadanej úlohe sme sa výrazne zdokonalili aj v práci s myškou a orientácii na klávesnici. Našou úlohou bolo totiž vyhľadať na internetových stránkach ľubovoľný obrázok niektorého z cirkusových zvierat a pomocou dokresľovania čiar a čísel ho zmeniť na omaľovanku:

1- tmavo hnedá, 2 - svetlo hnedá, 3 - telová, 4 - tmavo zelená, 5 - svetlo zelená, 6 - tmavo modrá, 7 - svetlo modrá, 8 - oranžová, 9 - žltá

V mnohých detských časopisoch patria k najobľúbenejším úlohám tie, v ktorých sme nútení na základe porovnávania dvoch obrázkov vyhľadať všetky detaily, v ktorých sa dané obrázky od seba odlišujú. A keďže s úlohami tohto typu sme sa stretli už aj v pracovných zošitoch na hodinách matematiky, vedeli sme, že rozvíjajú nielen postreh a pozornosť, ale i trpezlivosť, ktorú pri takýchto úlohách nevyhnutne potrebujeme. Ako takého "takmer rovnaké" obrázky vznikajú, sme si vyskúšali opäť pomocou programu Skicár:

—————

Späť