Hviezdoslavov Kubín

14.03.2016 20:11

Hoci  sa všetky deti učili recitovať jednoduché básničky už v materskej škole, doteraz sa ešte nezúčastnili žiadnej recitačnej súťaže. Až tento rok si navzájom zmerali svoje sily v prednese poézie a prózy. Súťaž s názvom Hviezdoslavov Kubín, venovaná významnému slovenskému básnikovi a spisovateľovi, preverila nielen ich recitačné schopnosti, ale aj odvahu. V rámci triedneho kola všetky deti dokázali, že sa dokážu veršovaný text nielen naučiť spamäti, ale ho aj výrazne predniesť pred svojou pani učiteľkou a ostatnými spolužiakmi. Niekomu sa darilo viac, inému menej. Všetci sa však s touto novou skúsenosťou popasovali nad očakávanie.

Najlepšími recitátormi v rámci našej triedy boli v tomto školskom kole Simonka Pilátová a Natálka Mihálová. Hoci sa v konkurencii starších žiakov neumiestnili na prvých troch miestach, všetkým ukázali, že z nich rastú dobrí recitátori. Verím, že táto skúsenosť im pomôže v ďalších ročníkoch a ako staršie sa dostanú aj do vyšších kôl. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

—————

Späť