Imatrikulácia prvákov

10.11.2015 22:44

"Na známosť sa všetkým dáva mimoriadna, zvláštna správa!

Tak, ako vždy v tomto čase začína sa škola zase..."

Týmito slovami sa začala imatrikulácia prvákov v priestoroch ZŠ Ilava. Aj keď prváčence už nejaký ten deň do školy chodia, až teraz boli slávnostne prijatí medzi ostatných žiakov Základnej školy v Ilave. Týmto dňom sa oficiálne stali súčasťou ich životov nielen školské starosti, ale aj radosti. Okrem povinností a domácich úloh sa budú spolupodieľať aj na všetkých školských aktivitách, kultúrnych a spoločenských podujatiach, výletoch i súťažiach.

Každý zo zúčastnených však pred slávnostným pasovaním musel najskôr predviesť nemálo odvahy a taktiež i bystrosť umu. Až potom bol pripustený k slávnostnému sľubu:

"JA PRVÁK, SĽUBUJEM VÁM, ŽE NA HODINÁCH POZOR DÁM.

PRIPRAVÍM SA RIADNE, DESIATU ZJEM KAŽDOPÁDNE.

PÍSMENKÁ  A  ČÍSLA  ÚHĽADNE  NAPÍŠEM PEROM

A  NAKLONÍM ICH VŽDY SPRÁVNYM  SMEROM.

PRAVIDLÁ SLUŠNÉHO SPRÁVANIA DODRŽÍM  VŽDY A RÁD,

AK  CHCEM BYŤ S TRIEDOU  KAMARÁT.

USILOVAŤ SA BUDEM ZVLÁDNUŤ TO SÁM,

TAK NA SVOJU PRVÁCKU ČESŤ PRISAHÁM!"

Slávnostnú atmosféru umocňovali bubeník s kráľom, ktorí prváčikov v úvode privítali a vtipným moderovaním ich sprevádzali počas celej imatrikulácie. Aj vďaka nim si naši najmladší žiaci odniesli z tohto dňa príjemné zážitky, na ktoré budú s úsmevom určite radi spomínať.

Všetci im týmto želáme na ceste za poznaním nielen bystrú hlavu, ale aj veselú myseľ a pevnú vôľu, ktoré im pomôžu preklenúť prípadné drobné neúspechy. Veľa šťastia, prváci!

—————

Späť