Kniha cirkusových rekordov

16.03.2016 19:10

Od dnešného dňa začíname spolu s našimi českými partnermi písať Knihu cirkusových rekordov. Budeme súťažiť v šiestich disciplínach, na ktorých sme sa spoločne dohodli. Všetky naše triedne rekordy si budeme v rámci jednotlivých disciplín priebežne zapisovať. Ak by sa však niekomu počas školského roku podarilo svoj osobný rekord prekonať, údaj v tabuľke pozmeníme. Takýto spôsob súťaženia nás bude viesť nielen k pohybovej aktivite a zdravému súpereniu medzi sebou, ale aj k zvýšenému úsiliu o prekonanie samého seba a k potrebe neustále na sebe pracovať a zdokonaľovať sa. Prostredníctvom týchto disciplín si budeme rozvíjať akrobatické zručnosti, rýchlosť, pružnosť, obratnosť a tým aj podporovať rast zdravého sebavedomia (do tejto "rekordiády" sú zapojení len žiaci navštevujúci objaviteľský krúžok)

KNIHA CIRKUSOVÝCH REKORDOV
Súťažná disciplína Krúženie
kruhom

Sloní beh

Preskoky cez švihadlo 

Hod lietajúcim tanierom

Žonglovanie

Balansovanie na fľaši v sede

REKORDMANI
Z 1.A

Veronika

18,9 sek

Martin

18 sek

Simonka

19-krát

Martin

14,5m

Veronika

38-krát

Natálka

3,69 sek

POPIS JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN:

  • Krúženie jedným kruhom okolo trupu - meriame čas
  • Sloní beh - pravou rukou sa držíme nosu, ľavú ruku prestrčíme otvorom pravej ruky a chytíme sa kužeľa (tyče, kolíku). Po odštartovaní 10x obehneme kolík dokola a následne bežíme do cieľa, ktorý je vzdialený 10 metrov od štartovacej čiary (meriame čas). Sloní úchop rúk držíme počas celého behu až do cieľa.
  • Preskoky cez švihadlo - skáčeme znožmo bez medziskoku, počítame počet preskokov.
  • Hod lietajúcim tanierom - od štartovacej čiary hádžeme tanierom do diaľky (meriame dĺžku hodu).
  • Žonglovanie - najskôr si vyrobíme žonglovaciu loptičku (do igelitového vrecka nasypeme 1/2 jogurtového téglika prosa, zatočíme do guličky, z troch nafukovacích balónikov odstrihneme vrchnú časť a postupne ich pretiahneme cez igelitové vrecko s prosom). Hotovú loptičku si hádžeme z ruky do ruky počas 1 minúty (zapisujeme počet hodov).
  • Balansovanie na fľaši v sede - na túto disciplínu potrebujeme naplnenú a uzavretú plastovú PET fľašu (2l). Úlohou je čo najdlhšie vydržať sedieť na fľaši bez toho, aby sa ruky či nohy dotýkali zeme (meriame čas).

Nakoľko sa však do projektu Ráčte vstúpiť zapojili aj žiaci z iných tried 1.stupňa, do spoločnej tabuľky, v ktorej budú výkony najlepších rekordmanov zo všetkých spriatelených škôl, vpíšeme len výkon najlepšieho jednotlivca z našej školy. 

—————

Späť