Kúzelnícke čáry-máry

15.01.2016 22:37

Kúzla a čary nie sú len výsadou kúzelníkov. Zakúzliť si môže každý, kto sa nebojí vyskúšať niečo nové. My napríklad bežne čarujeme s číslami na hodinách matematiky. Stačí, keď vidíme tri čísla, medzi ktorými chýbajú znamienka. Mávneme zázračnou paličkou a razom je z nich príklad aj s výsledkom. Z obyčajného obrázku, akých sú plné knižky, dokážeme vytvoriť slovnú úlohu aj s riešením. A to je len zlomok našich kúzelníckych schopností. Neveríte? Pozrite sa, čo všetko dokážeme:

Na hodinách čítania si zas radi zakúzlime s písmenami, ktoré skladáme do slabík, tie zas do slov a slová do viet. Tak veľmi ľahko vyčarujeme dlhého slovného hada, ktorého dokážeme prečítať i napísať. I keď sme sa ešte neučili všetky písmená, ako nič vytvoríme hádanku či tajničku, v ktorej je ukryté slovo s novým písmenom. A to sme ešte len prváci! Počkajte, čo všetko dokážeme, keď trošku povyrastieme :o).

—————

Späť