Letné OH

08.06.2016 20:48

Letné olympijské hry sa budú konať od 5.augusta 2016 do 21.augusta 2016. Hosťujúce mesto bolo vybrané na 13. olympijskom kongrese, 2.októbra 2009 v dánskom hlavnom meste Kodaň. Stalo sa ním Rio de Janeiro. Tieto hry budú prvé olympijské hry v Južnej Amerike.

Na XXXI. olympijských hrách budú prebiehať súťaže v 28 športových odvetviach, napr.: v atletike, bedmintone, basketbale, boxe, cyklistike, futbale, golfe, gymnastike, jazdectve, kanoistike, džude, lukostreľbe, plávaní, volejbale, stolnom tenise, streľbe, šerme, tenise, vzpieraní...

Nakoľko sa aj na našej škole onedlho uskutoční Olympijský festival detí a mládeže, nechali sme sa i my inšpirovať touto celosvetovou udalosťou. Na hodine výtvarnej výchovy sme sa pokúsili o zobrazenie tých športových disciplín, v ktorých si zmerajú sily aj naši športovci. Pozrite sa, koho obdivujú naši prváci:

—————

Späť