Deň vody

22.03.2016 22:31

Aj keď je voda najrozšírenejšou látkou na Zemi, jej zásoby nie sú nevyčerpateľné. Preto je nutné udržiavať ich a podľa možností zveľaďovať. V dnešnej dobe zvlášť platia slová: "Ak ma budeš mať v úcte, vážiť si ma a chrániť, budeš žiť. Ak sa so mnou rozídeš, zomrieš." Nesmieme zabudnúť, že voda má nezastupiteľné miesto v našom živote. Musíme stále poznávať jej cenu, lebo až ju raz naozaj spoznáme, môže byť už neskoro.

Pri príležitosti Dňa vody sme si prostredníctvom viacerých spoločných aktivít pripomenuli dôležitosť tejto vzácnej tekutiny:

1. Význam vody pre život (skupinová práca):

2. Podoby vody (mapujeme naše doterajšie vedomosti):

3. Zásady ochrany vodných zdrojov (zostavenie pravidiel):

  • Nepúšťať vodu zbytočne!
  • Doťahovať kohútiky, aby voda nekvapkala!
  • Uprednostňovať sprchovanie pred kúpaním!
  • Šetriť vodou pri umývaní zubov, používať pohárik!
  • Pri splachovaní používať šetrič vody!
  • Neznečisťovať vodné zdroje!
  • Čistiť studničky a okolie vodných plôch!
  • Na polievanie používať dažďovú vodu!

4. Život pod morskou hladinou ("More vo fľaštičke"):

—————

Späť