Medzinárodný deň školských knižníc

26.10.2015 20:18

Tento deň vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

Tému tohtoročného dňa "Hľadáme, aby sme spoznali..." sme sa pokúsili naplniť prostredníctvom dotazníka, ktorý nám pomohli vyplniť naši rodičia. Keďže sme len prváci, veľmi ťažko by sa nám v domácej knižnici hľadala najmenšia/najväčšia, najtenšia/najhrubšia, najstaršia/najnovšia kniha. Bez znalosti čítania by sme si totiž ani výsledky nášho hľadania nemohli poznačiť. Verím však, že každý prváčik svojim rodičom usilovne pomáhal pri hľadaní a v dôsledku toho sa aj veľmi podrobne oboznámil s tým, aké knihy sa nachádzajú v ich domácom knižnom fonde. Ďakujeme týmto všetkým rodičom, ktorí obetovali svoj voľný čas a zapojili sa s nami do tohto hľadania.

A ktoré knihy sa stali "víťazmi" v rámci našej triedy?

1. NAJMENŠIA KNIHA:

Autor

Názov knihy

Rozmery

ANDREJ SLÁDKOVIČ

MARÍNA

7,5x7,1x1cm

2. NAJVÄČŠIA KNIHA:

Autor

Názov knihy

Rozmery

KOLEKTÍV AUTOROV

ARS SACRA

45x31x9cm

3. NAJTENŠIA KNIHA:

Autor

Názov knihy

Počet  strán

DANIEL HEVIER

SRDIEČKO MOJE

11 strán     

4. NAJHRUBŠIA KNIHA:

Autor

Názov knihy

Počet strán

 

SVÄTÉ PÍSMO

2623 strán

5. NAJNOVŠIA KNIHA

Autor

Názov knihy

Rok vydania

JOHN GRISHAM

TAJOMSTVO GRAY MOUNTAIN

2015

JANA ŠRÁMKOVÁ

ROZPRÁVKY ŠTRBAVEJ OPIČKY

2015

JAMES ALLEN

AKO ČLOVEK ZMÝŠĽA

2015

6. NAJSTARŠIA KNIHA

Autor

Názov knihy

Rok vydania

MANUEL RASCHKE

DEUTSCHE MÄNNER

1869

Na túto aktivitu sme nadviazali rozprávaním o svojej obľúbenej knihe, ktorú sme si mali priniesť. S kamarátmi sme sa podelili o to, prečo sme si vybrali práve túto knižku, čo sa nám na nej páči, kto nám ju daroval (kúpil), o čom je, či aké obrázky sa v nej ukrývajú...

Následne sme sa zahrali na ilustrátorov, ktorí knižky dopĺňajú ilustráciami. Nebola to ľahká úloha, lebo častokrát si deti vyberajú knihy práve podľa obrázkov. Vyskúšali sme si, aké je to navrhnúť a nakresliť obal detskej knihy. Museli sme si dávať pozor na to, aby bol dostatočne farebný a svojou nápaditosťou upútal každého na prvý pohľad. A takto sa nám darilo:

Verím, že hoci v tento deň neprebiehalo vyučovanie v takej podobe, ako sme zvyknutí, naučili sme sa mnoho iných užitočných vecí. Určite ich v plnej miere využijeme vtedy, keď budeme poznať všetky písmenká.

—————

Späť