Bližšie o programe

09.10.2015 22:36

Venujeme veľkú pozornosť telesnému zdraviu našich detí – uisťujeme sa, že dobre jedia, že sú v zime teplo oblečené, povzbudzujeme ich, aby športovali a udržiavali sa v kondícii. Ale venujeme dostatok pozornosti ich duševnému zdraviu a duševnej pohode? Ako vidia samých seba, ako vychádzajú s ostatnými deťmi, ako dobre sa vedia vyrovnávať s problémami a sklamaniami? Emocionálne zdravie je zásadné pre naše šťastie a spokojný život. Dokonca aj veľmi malé deti sa môžu naučiť rôzne spôsoby, ako robiť veci, ktoré im pomôžu v ich vzťahoch s inými ľuďmi a pri riešení problémov.

“Ak naučíme malé deti ako zvládať ťažkosti, budú lepšie schopné zvládať problémy a krízy v čase dospievania a v dospelosti.” Paul Rubenstein, bývalý riaditeľ Partnerhip for Children.

Program Zippyho kamaráti je určený pre deti vo veku 5 −7 rokov a bol vytvorený s cieľom naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne situácie, zvládať problematické a záťažové situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi, a pod. Vytvorený bol britskou organizáciou Partnership for Children, v súčasnosti prebieha v takmer tridsiatich krajinách sveta a v roku 2014 ním prešlo presne milión detí. Pod záštitou Ligy za duševné zdravie je tento projekt od roku 2013 realizovaný aj na Slovensku.  Všeobecne je zameraný predovšetkým na nácvik a rozvoj schopnosti stať sa aktívnym činiteľom diania okolo seba − na predpoklady, ktoré dieťaťu dávajú základ k vybudovaniu „imunity“ voči záťažovým situáciám. Program je založený na presvedčení, že tieto nadobudnuté zručnosti budú deti využívať po celý život a budú tak schopné lepšie sa vyrovnať s problémami v dospievaní a dospelosti. Z detí, ktoré vedia lepšie zvládať každodenné frustrácie a problémy, vyrastú šťastnejší a vyrovnanejší jednotlivci.

Program je realizovaný po dobu 24 týždňov, s jednou lekciou týždenne. Pozostáva zo šiestich modulov, každý modul má svoj vlastný príbeh. Budete počuť veľa o postave menom Zippy. Je to lúčny koník a jeho kamarátmi je skupina chlapcov a dievčat. Príbehy ich ukazujú, ako čelia problémom, ktoré sú známe malým deťom – kamarátstvo, strata kamarátov, šikana, riešenie zmeny a straty, ako aj ako začať znovu. Každý príbeh je ilustrovaný pestrofarebnými obrázkami a podporený aktivitami, ako je kreslenie, hranie rolí a rôzne iné hry. Celý program bol navrhnutý špeciálne pre päť až sedem ročné deti a skúsenosti ukázali, že deti si program veľmi užívajú.

Program deti učí:

 • Ako identifikovať svoje pocity a hovoriť o nich
 • Ako vyjadriť, čo chcú povedať
 • Ako pozorne načúvať
 • Ako požiadať o pomoc
 • Ako vytvárať a udržiavať priateľstvá
 • Ako sa vyrovnať s osamelosťou a odmietnutím
 • Ako sa ospravedlniť
 • Ako sa vyrovnať so šikanovaním
 • Ako riešiť konflikty
 • Ako sa vyrovnať so zmenou a stratou, vrátane úmrtia
 • Ako sa prispôsobiť novým situáciám
 • Ako pomáhať druhým

Program Zippyho kamaráti nehovorí deťom, čo majú robiť. Namiesto toho ich nabáda, aby prišli s vlastným riešením problémov. Deti sa učia vyberať riešenia, ktoré nielen pomôžu im, ale rešpektujú aj ostatných.

Viac o programe Zippyho kamaráti sa dozviete na webstránke www.partnershipforchildren.org.uk.

—————

Späť