Siláci z cirkusu HEJ-RUP

13.01.2016 20:49

V každom cirkuse sa nájde nejaký silák, ktorý ohromuje divákov svojou nadľudskou silou. Zdvíha ťažké činky, predvádza obrovské svaly... Rozhodli sme sa, že aj my popracujeme na zmocnení a spevnení nášho tela. Nelenili sme ani na chvíľu a pustili sme sa do tréningu.

JEDNOTLIVCI:

  • cviky s využitím vlastnej hmotnosti (kliky, stojky )

  • posilňovanie pomocou gumených pásov, jednoručných činiek

DVOJICE:

  • Na fúriky

Hráči vytvoria dvojice a postavia sa za štartovú čiaru. Jeden urobí podpor ležmo a druhý ho chytí za členky a zodvihne. Na znamenie hráči-fúriky vyštartujú smerom k métam. Tam si vymenia úlohy a idú späť. Víťazí dvojica, ktorá príde prvá do cieľa.

  • Na kohútov

Dvaja súperi vojdú do kruhu s priemerom 2 metre, postavia sa na jednu nohu, ruky dajú za chrbát. Na znamenie začnú poskakovať na jednej nohe a snažia sa donútiť súpera, aby stúpil na obidve nohy alebo vyšiel z kruhu. Hráči si v priebehu boja nesmú vymeniť nohy a smú do seba vrážať len ramenom.

SKUPINY:

  • Hra na čísla

Súperia dve družstvá s rovnakým množstvom hráčov. Každé družstvo sa očísluje a obidve sa rozostavia na opačných koncoch v telocvični tak, aby boli v jednej línii. Uprostred telocvične leží niekoľko metrov dlhé lano, v strede označené farebnou značkou. Učiteľ vyvolá niektoré číslo, hráči, ktorým bolo pridelené, bežia k lanu, chytia ho a snažia sa ho pretiahnuť na svoju stranu tak, aby značku dostali za svoju cieľovú líniu. Po piatich sekundách učiteľ vyvolá ďalšie číslo, hráči, ktorým bolo pridelené, bežia k lanu a pripoja sa k spoluhráčovi. Postupne sa v päťsekundových intervaloch pripájajú ďalšie dvojice. Zvíťazí družstvo, ktoré pretiahne stred lana za svoju cieľovú značku.

O tom, že náš tréning nezostal bez odozvy, svedčia nasledujúce zábery :o).

—————

Späť