Sloní futbal

24.10.2015 21:50

K najväčším a najmajestátnejším zvieratám každého cirkusu patria určite slony. Hoci pôsobia nemotorným dojmom, dokážu aj také veci, ktoré o nich ani netušíme. Napríklad, málokto vie, že patria k veľmi dobrým bežcom. Taký slon africký dokáže bežať až 40 km rýchlosťou. A predstavte si, že vedia hrať aj futbal. Ako? No predsa za pomoci chobotov. 

Ako taký sloní futbal vyzerá, sme si vyskúšali na hodine telesnej výchovy.

A tu sú jeho pravidlá:

Deti stoja v kruhu v širokom stoji rozkročnom tak, že sa dotýkajú chodidlami svojho suseda. Tvoria tak uzavretý kruh - ihrisko. Úlohou každého je strážiť svoju "bránu" (priestor od jednej nohy k druhej), aby do nej nedostal gól. Do lopty sa však nekope (tak, ako pri klasickom futbale), ale posúva sa rukami - odrážaním. Platí niekoľko pravidiel: 

  • nikto sa nesmie rukami dotknúť zeme
  • je zakázané pohnúť sa z miesta
  • lopta sa posúva po zemi, nesmie sa však odraziť do vzduchu (zákaz dávať "zdvíhané" kvôli bezpečnosti)

Cieľom hry je čo najskôr dať kamarátovi gól. Ten, kto poruší niektoré z pravidiel, či dostane gól, musí si dať jednu ruku za chrbát a chytá už len jednou rukou. Ak dostane ďalší gól, otočí sa na svojom mieste a chytá otočený naopak. Ak dostane aj tretí gól, opäť si dá jednu ruku za chrbát. Po štvrtom góle už dieťa z hry vypadáva. Ak hrajú "sloní futbal" zručnejší hráči, môžeme dať do kruhu aj druhú loptu. Vtedy však pribúda aj ďalšie pravidlo - lopty sa nesmú zraziť, kto zapríčiní zrážku, má tresný bod (ruka za chrbát).

—————

Späť