Lucie v škole

14.12.2015 23:06

V pondelok, 14.12., nás počas 1.vyučovacej hodiny navštívili bosorky - Lucie. Pochodili všetky triedy, husím krídlom povymetali kúty a odohnali od nás všetky choroby, zlé sily, neduhy a nesváry. Do tried nám "Lucky", nositeľky svetla, priniesli aj zapálený kahanec. Celý tento rituál sa niesol v podobe ticha, nik nesmel ani pípnuť. Pred odchodom ešte vyriekli magické zaklínadlo: „Nech vám idze šicka psota, nech vám idze šicka bida von, von, von!“

Po ich odchode sme sa spoločne porozprávali aj o ďalších zvykoch, ktoré sa na Luciu dodržiavajú. Jedna povera sa spájala s dreveným stolčekom. Ten mal rezbár vyrezávať postupne každý deň až do Vianoc a nesmel byť na ňom ani jeden klinec - vtedy mal čarovnú moc. Na Štedrý deň si mal rezbár počas polnočnej omše na tento stolček sadnúť a okolo oltára potom videl tancovať všetky strigy z dediny. Hneď nato mal podľa povery zobrať stolček a utekať domov, aby ho strigy nechytili.

Jedným z najkrajších predvianočných zvykov je ľúbostné veštenie. Dievčatá zrelé na vydaj v tento deň napísali na 12 papierikov mená možných ženíchov, ceduľky poskladali a zalepili. Potom každý deň až do štedrej večere jeden papierik hodili do ohňa alebo roztrhali na márne kúsky. Na Štedrý deň po večeri rozlepili posledný papierik a tak sa dozvedeli meno toho pravého.

V tomto pre čary priaznivom období nechýbalo ani zaklínanie. K tým dievčenským patrilo napríklad „trasenie plotov“, pričom odriekali: "Klopem, klopem s týmto plotom všetkým svätým mým životom. Klopem, klopem dnes, kde je môj najmilší, nech mi tam vyštekne pes."

Pred zlom a bosorkami sa kedysi dedinčania chránili aj tak, že jedli cesnak alebo cibuľu a dom kropili posvätnou vodou.

V období od Lucie do Vianoc sa nezabúdalo ani na pranostiky. Každý deň tohto obdobia predstavoval jeden z mesiacov nastávajúceho roka. Podľa toho, aké bolo ktorý deň počasie, také malo byť aj v príslušnom mesiaci.

Hoci sa tieto zvyky pomaličky vytrácajú, je ešte mnoho tých, ktorí nedovolia, aby zapadli prachom. Vážme si toto kultúrne dedičstvo, pretože vypavedá o tom, kto sme a odkiaľ pochádzame.

—————

Späť