Svet farieb

17.02.2016 19:58

Vďaka farbám, ktoré nás obklopujú, je svet nielen rozmanitejší, ale najmä veselší. Uvedomujeme si to predovšetkým na hodinách výtvarnej výchovy, kedy sa prostredníctvom rôznych výtvarných techník pokúšame vyjadriť nielen to, čo vidíme, ale aj cítime.

Výtvarné súťaže, ktoré sú vyhlasované v priebehu školského roku, nám umožňujú ukázať, ako vnímame veci, ktoré nás obklopujú. Napríklad 21.ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže je tento rok venovaný parkom a záhradám. Takto si napríklad predstavujú miesta na oddych žiaci našej triedy:

—————

Späť