Tematický deň "Bezpečná škola"

04.09.2015 06:51

S novými školskými povinnosťami nám pribudli aj starosti s tým, ako sa bezpečne dostať do školy a späť domov. Aby sme sa nemuseli spoliehať stále len na rodičov, zopakovali sme si zásady bezpečného správania na cestách.

Okrem reflexných prvkov na oblečení a školských taškách sme sa rozprávali aj o dôležitosti dopravných značiek a spomaľovačov (retardérov) v blízkosti našej školy. Väčšina chlapcov sa osvedčila pri určovaní dopravných značiek pre chodcov, ale našli sa aj takí, ktorým nerobili problémy ani značky určené pre motorové vozidlá. Bolo vidieť, že chodia po cestách s otvorenými očami a pozorne sledujú dianie okolo seba.

Dievčatá by si zase zaslúžili jednotku s hviezdičkou za chôdzu po ceste bez chodníka a za dodržiavanie zásad bezpečnosti pri prechode z jednej strany cesty na druhú. Po uliciach lemujúcich areál školy sa pohybovali veľmi disciplinovane, zoskupené v úhľadných dvojiciach.

V našej triede sa však zatiaľ nájdu aj také deti, ktoré si zrejme ešte neuvedomujú dôležitosť znalosti pravidiel cestnej premávky. I keď sa určite už v škôlke rozprávali o tom, ako sa chodí po chodníku a popri hlavnej ceste, nezdalo sa, že by sa týmito zásadami riadili. Potkýnanie kamarátov, sácanie a šplhanie sa po plotoch okolitých domov určite nepatrí nielen k prejavom znalosti dopravných predpisov, ale ani slušného správania. Verím, že pri ďalšej prechádzke nám ukážu, že sa dokážu správať omnoho lepšie.

—————

Späť