Týždeň hlasného čítania

09.04.2016 17:30

Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do akcie združenia Orava s názvom „Týždeň hlasného čítania.“ Jej cieľom je otvoriť deťom cestu k hodnotnému daru, ktorým kniha bezpochyby je a ktorý ich bude sprevádzať po celý život a bude im pomáhať možno aj vtedy, keď my tu už nebudeme.

V týždni od 11.4. – 17.4.  spoznávali žiaci cez tajomstvá prírody aj krásu detskej literatúry. Pomocou hracieho plánu s názvom S knihou ku zdraviu sa zoznámili nielen s názvami liečivých byliniek, ale aj so svetom zobúdzajúcej sa prírody, jej vôňou a pestrými farbami. Ich úlohou bolo vybrať si ľubovoľnú knižku, z ktorej každý deň minimálne 5 minút nahlas čítali.  Každý deň, po prečítaní daného úryvku, dieťa vypracovalo 1 úlohu z hracieho plánu a vyfarbilo si jednu liečivú rastlinku, ku ktorej sa úloha vzťahovala. Týždeň hlasného čítania = 7 x 5 minút hlasného čítania = 7 vyplnených úloh = 7 vyfarbených kvietkov. Všetky úlohy obsahovali aj 1 – 2 písmenká  =  indície. Úlohou detí bolo postupne navštíviť všetkých sedem liečivých byliniek a získať všetky indície. Po ich správnom zoradení tak získali odpoveď na otázku: Ako sa volá múdra kniha, ktorá skrýva odpovede na skoro každú otázku? Je to zväčša veľká, hrubá kniha s mnohými obrázkami. Môže byť určená deťom, ale aj dospelým. Je v nej veľké množstvo odpovedí na rôzne otázky, ale aj mnoho nových zaujímavých informácií. Je prehľadná a zrozumiteľná pre každého čitateľa. Deti správne určili, že tento „prenosný rozum“, ktorý by nemal chýbať v žiadnej domácej knižnici, sa volá ENCYKLOPÉDIA.

Po siedmich dňoch čítania, po splnení všetkých úloh, po správnom zoradení získaných písmeniek a po správnom zodpovedaní otázky, odovzdali deti hrací plánik triednej pani učiteľke, ktorá všetkým šikovným čitateľom a úspešným riešiteľom dala zaslúženú jednotku :o).

 

—————

Späť