Predvianočná besiedka

16.12.2015 23:24

Ako by to vyzeralo, keby sme sa pred odchodom na vianočné prázdniny spolu nerozlúčili! A práve preto sme zorganizovali predvianočnú besiedku plnú hier a súťaží, počas ktorej sme sa nielen zabavili, ale aj sviatočne naladili.

Najskôr sme sa rozdelili do 3 - 4 členných družstiev. Každý si vybral kamaráta, ktorého má rád a s ktorým sa mu dobre spolupracuje. Našou prvou úlohou bolo totiž uhádnuť niekoľko zimných hádaniek, ktorých náročnosť sa postupne stupňovala. Preto sme privítali, keď sme sa mohli v skupinách medzi sebou poradiť. Za každú uhádnutú hádanku či splnenú úlohu sme dostali jednu magnetku, ktorú sme si pripli na telo kapra ako šupinku. Cieľom bolo získať šupiniek čo najviac. Fígeľ bol však v tom, že o získané magnetky sme mohli pri nesprávnej odpovedi aj prísť. Preto bolo veľmi dôležité medzi sebou navzájom spolupracovať. Veď nie nadarmo sa hovorí: "Viac hláv, viac rozumu".

Ďalšou disciplínou bolo skladanie jednoduchého vianočného obrázku rozstrihaného na pásiky. To družstvo, ktorému sa ho podarilo zostaviť ako prvému, získalo najviac bodov.

Nasledovala najzábavnejšia časť besiedky - stavanie snehuliaka. Ale ako, keď široko-ďaleko nebolo po snehu ani chýru ani slychu.To by sme však neboli my, keby sme si neporadili. Stačilo na to pár bežných "rekvizít", trpezlivosť a niekoľko šikovných rúk a snehuliaci nám v triede rástli ako huby po daždi. No, čo poviete, nie sú ako živí?

Nasledovalo vyhodnotenie, odmeňovanie a konečne sa mohla rozprúdiť zábava. Aj vďaka šikovným mamičkám a babičkám, ktoré pre nás pripravili kráľovské pohostenie, sme sa cítili naozaj sviatočne. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sme z našej besiedky odchádzali nielen s úsmevom na tvári, ale aj s dobrou náladou. Dúfam, že nám vydrží nielen po zvyšok týždňa, ale aj počas celých vianočných sviatkov.

A ako to už býva, najlepšie sme sa bavili na koniec. Zábava sa rozprúdila natoľko, že bol problém urobiť vydarenú fotografiu. A tancovalo by sa možno až do rána, keby našich tanečníkov nezačali po jednom brať domov rodičia. Nikto však nemusí byť smutný. Takýchto veselých spoločných podujatí nás za štyri roky čaká ešte poriadna kopa. :o)

—————

Späť