Výchovný koncert

24.11.2015 18:50

Slová ako intolerancia, xenofóbia či neznášanlivosť nepatria k tým, ktoré deti bežne používajú. Nielenže sa ťažko zapamätajú, ale aj vyslovujú. Ich význam však už mnohí z nás aspoň sčasti poznajú vďaka sledovaniu televízie či počúvaniu rozhovorov dospelých.

Ako vnímať ľudí iných národností, nezatvárať oči pred ich problémami, ako byť ústretoví, či prejaviť ochotu pomôcť... tak to bol len zlomok tém, ktoré sa nám snažili sprístupniť pomocou piesní a hovoreného slova realizátori dnešného výchovného koncertu. Spoločne s nimi sme sa zamysleli nad ťažkým osudom ľudí, ktorí sú ostatnými bezdôvodne odmietaní či dokonca odsudzovaní. Porozprávali sme sa o dôležitosti vzájomného porozumenia, lásky a pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi.

Teraz už vieme, že pred takýmito vecami netreba zatvárať oči, ale správať sa tak, aby sme sa raz za svoje konanie nemuseli hanbiť.

 

—————

Späť