Záložka do knihy spája školy

12.10.2015 17:12

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe vyhlásila pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc pre základné školy 6. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Jeho cieľom je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými a českými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci môžu vyrobiť ľubovoľnou technikou.

Hoci sa ešte len učíme čítať, nelenili sme ani chvíľočku a spolu so staršími žiakmi sme sa do tohto projektu prihlásili. Keďže tohtoročnou témou  je "Múdrosť ukrytá v knihách", prišli sme do školy v tričkách s obrázkami svojich obľúbených rozprávkových hrdinov a spolu s pani učiteľkou sme vyrobili pre nových českých kamarátov netradičné záložky. Už sa tešíme, kedy ich dostanú deti v českom mestečku Rožmitál pod Třemšínem a čo na ne povedia.

—————

Späť